Politikat për Mbrojtjen nga Shfrytëzimi, Abuzimi dhe Ngacmimi Seksual (SEA-H)

Ky dokument mbi politikat për Mbrojtjen nga Shfrytëzimi, Abuzimi dhe Ngacmimi Seksual (SEA-H) bazohet në vlerat e dakordësuara që drejtojnë All Green Centre: Zhvillimi i qëndrueshëm, drejtësia mjedisore, barazia globale, transparenca dhe demokracia pjesëmarrëse. Ai është një mjet kyç për të siguruar që All Green Centre të jetë vazhdimisht në përputhje me vlerat e brendshme që drejtojnë operacionet e saj: demokracinë, drejtësinë, respektin, integritetin dhe qëndrueshmërinë.

Shfletoni dokumentin e plotë, ku mund të njiheni me të gjitha hapat që mund të ndiqni në rast se konstatoni një shkelje.

Shpërndaje:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn